Hướng dẫn tạo chữ ký trong Gmail

Hướng dẫn tạo chữ ký trong Gmail

Bạn muốn tạo một chữ ký để gửi kèm khi gửi email từ Gmail? Chữ ký email của bạn có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc một logo của công ty. Nội dung dưới đây mình sẽ hướng dẫn tạo chữ ký trong Gmail. Video hướng dẫn tạo chữ ký trong … Đọc tiếp